Privacybeleid Ondernemersjump businesscoach

Privacy verklaring, algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De OndernemersJump, gevestigd in Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacy verklaring.

 

Privacy policy

OndernemersJump hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u verstrekt.

Persoonlijke gegevens die verstrekt worden

De OndernemersJump verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van een van de verschillende coaching traject, workshop of trainingen en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mail adres
Met deze gegevens heeft de OndernemersJump de mogelijkheid om contact op te nemen over het tijdstip en locatie van de coaching, en indien gewenst ook tussen de coaching afspraken contact te hebben. Maar ook om een factuur op te stellen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

De OndernemersJump verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Opstellen van factuur en afhandelen van jouw betaling
Contact te kunnen leggen indien dit nodig is via telefoon, sms of WhatsApp
Om coaching op maat te kunnen geven

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

De OndernemersJump bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gegevens worden 7 jaar bewaart in verband met de fiscale bewaartermijn van 7 jaar. De gegevens verwijderen we binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

De OndernemersJump verkoopt je gegevens niet aan derden. De gegevens worden uitsluitend aan derden overhandigd indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant) hebben wij een bewerkingsovereenkomst afgesloten. Dit om er voor te zorgen dat zij een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens hanteren. De OndernemersJump blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies en/of vergelijkbare technieken

De OndernemersJump maakt gebruik van basis cookies. Waarmee ik meet hoeveel de website bezocht wordt. De marketing cookies staan uitgeschakeld.

Beveiligen van persoonsgegevens

De OndernemersJump neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. De OndernemersJump vraagt dit altijd digitaal te doen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen (zorg er voor dat een aantal gegevens niet zichtbaar zijn) MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van je privacy. De OndernemersJump zal zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek maar in ieder geval binnen vier weken